Jak przekazać 1,5% podatku w PIT-37?

 

Przekazanie 1,5% podatku na Stowarzyszenie Dwie Kreski w PIT-37 jest proste zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

A. W wersji elektronicznej (zobacz infografikę):

 1. Logujesz się na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.
 2. Wybierasz formularz PIT-37 i przechodzisz do sekcji „Przekaż 1,5% podatku na:”.
 3. Wybierasz organizację.
 4. W polu o nazwie „Numer KRS wybranej organizacji” (pozycja 147), wpisujesz STOWARZYSZENIE DWIE KRESKI albo numer KRS: 0000837345.
 5. Kwota 1,5% podatku do przekazania OPP (pozycja 148) pojawi się automatycznie.
 6. Nie trzeba wpisywać celu szczegółowego z pozycji 149.
 7. Zdecyduj, czy wyrażasz zgodę na przekazanie informacji o 1,5% podatku dla OPP (pozycja 150).
 8. I to tyle: zatwierdzasz formularz.

Aby przekazać 1,5% podatku, należy być zarejestrowanym jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

B. W wersji papierowej:

 1. Wypełniasz formularz PIT-37 zgodnie z instrukcjami, możesz go pobrać ze strony — PIT-37. 
 2. Przechodzisz do sekcji K. „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
 3. W polu „Numer KRS” (pozycja 147) wpisujesz numer KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI 0000837345.
 4. W pozycji 148 wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI.
 5. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 6. Nie musisz podawać celu szczegółowego z pozycji 149.
 7. Wybierasz, czy wyrażasz zgodę na przekazanie informacji o 1,5% podatku dla OPP (pozycja 150).
 8. Gotowe, możesz już przekazać zeznanie do Urzędu Skarbowego.

Jak przekazać 1,5% podatku w PIT36(L)?

Przekazanie 1,5% podatku na Stowarzyszenie Dwie Kreski w PIT-36(L) jest bardzo proste.

Zwróć uwagę, czy wpisujesz poprawny numer KRS i kwotę. Błąd może uniemożliwić przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji.

 1. Pobierasz formularz PIT-36(L) ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/#headingItem014
 2. Wypełniasz formularz PIT-36(L) i obliczasz wysokość należnego podatku.
 3. Przechodzisz do sekcji P. „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
 4. W polu „Numer KRS” (pozycja 172) wpisujesz numer KRS 0000837345.
 5. W pozycji 173 wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI.
 6. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 7. Nie musisz wpisywać celu szczegółowego z pozycji 174.
 8. Zdecyduj, czy wyrażasz zgodę na przekazanie informacji o 1,5% podatku dla OPP (pozycja 175).
 9. Warto sprawdzić, czy wypełniłeś/wypełniłaś wszystkie sekcje formularza.
 10. Gotowe zeznanie przekazujesz do Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że aby przekazać 1,5% podatku, musisz być zarejestrowany jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Jak przekazać 1,5% podatku w PIT-28?

 

Przekazanie 1,5% podatku na Stowarzyszenie Dwie Kreski w PIT-28 jest bardzo proste.

Zwróć uwagę, czy wpisujesz poprawny numer KRS i kwotę. Błąd może uniemożliwić przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji.

 

A. Papierowa wersja:

 1. Pobierasz formularz PIT-28 z Urzędu Skarbowego lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Wypełnione oświadczenie z KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI znajdziesz na stronie — PIT-28.
 2. Wypełniasz formularz PIT-28.
 3. Przechodzisz do sekcji S. „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
 4. W polu „Numer KRS” (pozycja 251) wpisujesz z numer KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI 0000837345.
 5. W pozycji 252 wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 6. Nie musisz podawać celu szczegółowego z pozycji 253.
 7. Wybierz, czy wyrażasz zgodę na przekazanie informacji o 1,5% podatku dla OPP (pozycja 254).
 8. Sprawdzasz, czy wypełniłeś/ wypełniłaś wszystkie sekcje formularza.
 9. Gotowe! Zeznanie przekazujesz do Urzędu Skarbowego.

B. Wersja elektroniczna (zobacz infografikę):

Przekazanie 1,5% podatku w PIT-OP drogą elektroniczną wymaga złożenia zeznania przez system e-Deklaracje lub e-PIT. Poniżej znajdziesz informacje, jak to zrobić:

 1. Wchodzisz na stronę internetową Ministerstwa Finansów i logujesz się do systemu e-Deklaracje lub e-Urząd Skarbowy za pomocą swojego profilu zaufanego lub e-dowodu.
 2. Wybierasz formularz PIT-28 i przechodzisz do sekcji „Przekaż 1,5% podatku”.
 3. Wpisujesz numer KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI 0000837345 oraz kwotę, którą chcesz przekazać.
 4. Uzupełniasz pozostałe sekcje PIT-28 i sprawdzasz, czy wszystkie dane są poprawne.
 5. Podpisujesz zeznanie elektronicznie, korzystając z jednej z dostępnych metod, np. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ePUAP lub bankowości elektronicznej.
 6. Przesyłasz zeznanie do Urzędu Skarbowego przez Internet.

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby Urząd Skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2023 r., podatnik musi zapłacić podatek do 30 kwietnia 2024 r. (termin może ulec zmianie). Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

Jak przekazać 1,5% podatku przez PIT-OP będąc emerytem lub rencistą?

 

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, możesz wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-OP, PIT-37 lub PIT-36.

Składając PIT-OP Urząd Skarbowy przekaże organizacji OPP 1,5% podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy.

Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36.

PIT-OP złożony do 2 maja 2024 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

A. Na papierze:

Aby przekazać 1,5% podatku w PIT-OP drogą tradycyjną (papierową), należy postępować według poniższych kroków:

 1. Pobierasz formularz PIT-OP z Urzędu Skarbowego lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Wypełnione oświadczenie z KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI 0000837345 znajdziesz na stronie — PIT-OP.
 2. Wypełniasz formularz PIT-OP, w pozycji 1 podaj swój PESEL. 
 3. W sekcji 5 podajesz nazwę swojego Urzędu Skarbowego (informacja ta znajduje się również na przesłanym przez ZUS PIT-40A w pozycji 5).
 4. Następnie w sekcjach 6, 7, 8 podajesz swoje dane osobowe. 
 5. Przechodzisz do sekcji C. „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
 6. W polu „Numer KRS” (pozycja 9) wpisujesz numer KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI 0000837345.
 7. Nie jest wymagane podanie celu szczegółowego z pozycji 10.
 8. Decydujesz, czy wyrażasz zgodę na przekazanie informacji o 1,5% podatku dla OPP (pozycja 11).
 9. Sprawdzasz, czy wypełniłeś, wypełniłaś wszystkie sekcje formularza PIT-OP.
 10. Podpisujesz formularz PIT-OP w miejscu przewidzianym do tego celu (pozycja 14).
 11. Wysyłasz wypełniony i podpisany formularz PIT-OP do swojego Urzędu Skarbowego

B. Elektronicznie (zobacz infografikę):

Przekazanie 1,5% podatku w PIT-OP drogą elektroniczną wymaga złożenia zeznania przez Internet, korzystając z systemu e-Deklaracje lub e-PIT.  Zobacz poniżej, jak to zrobić:

 1. Wchodzisz na stronę internetową Ministerstwa Finansów i logujesz się do systemu e-Deklaracje lub e-Urząd Skarbowy za pomocą swojego profilu zaufanego lub e-dowodu.
 2. Wybierasz formularz PIT-OP i przechodzisz do sekcji „Przekaż 1,5% podatku”.
 3. Wpisujesz numer KRS STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI 0000837345 oraz kwotę, którą chcesz przekazać.
 4. Uzupełniasz pozostałe sekcje PIT-OP i sprawdzasz, czy wszystkie dane są poprawne.
 5. Podpisujesz zeznanie elektronicznie, korzystając z jednej z dostępnych metod, np. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ePUAP lub bankowości elektronicznej.
 6. Przesyłasz zeznanie do Urzędu Skarbowego przez Internet.

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2023 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 kwietnia 2024 r. (termin może ulec zmianie). Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP. 

1,5% podatku to może się wydawać niewiele, ale dla Podopiecznych STOWARZYSZENIA DWIE KRESKI to szansa na pomoc psychologiczną, medyczną czy materialną. Przekaż swoje 1,5% podatku Stowarzyszeniu Dwie Kreski, a sprawisz, że Kobiety, dla których wiadomość o ciąży jest trudna, dostaną szansę na wyjście z kryzysu. 

Masz pytanie? Zadaj je nam: darczyńcy@dwiekreski.pl