Grupy Budujące

Aby nasza pomoc mogła być sprawna i efektywna, w Dwóch Kreskach działa kilka Grup specjalizujących się w różnych obszarach działań. Poznaj je i zdecyduj, w której z nich sprawdzisz się najlepiej!

Image

Grupa Administracja

Główne aktywności:

 • rejestracja Wolontariuszy,
 • gromadzenie informacji i odnotowywane aktywności w zakresie współpracy z Wolontariuszem,
 • podpisywanie umów z Wolontariuszami,
 • efektywne zarządzanie bazami danych,
 • prowadzenie rejestru umów Stowarzyszenia

Szukamy Wolontariusza, który:

 • jest obowiązkowy, gdyż codziennie trzeba poświecić czas na kilka rutynowych czynności;
 • ma zamiłowanie do porządku w plikach i dokumentach;
 • ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów i rozmowach przez telefon;
 • zna środowisko Google Workspace, a w szczególności Google Sheets.
Image

Grupa Szkolenia

Główne aktywności:

 • badanie potrzeb rozwojowych wśród Wolontariuszy;
 • organizacja szkoleń i warsztatów: wyszukiwanie prelegentów, ustalenia merytoryczne;
 • przygotowywanie scenariuszy szkoleń, tworzenie prezentacji i nagrywanie szkoleń tak, aby miały interesującą i angażującą formę
 • a może jesteś trenerem, coachem lub specjalistą i mógłbyś prowadzić szkolenia: techniczne, branżowe, rozwoju osobistego lub szkolenia kładące nacisk na rozwój umiejętności miękkich?

Szukamy Wolontariusza, który:

 • stale dba o własny rozwój, a także chce i potrafi wspierać w nim innych;
 • jest empatyczny, zaangażowany i lubi pracować zespołowo
 • cechuje go odwaga i lekkość w kontaktach międzyludzkich.
Image

Grupa Marketing

Główne aktywności:

 • komunikacja w social media, aby docierać do potencjalnych Podopiecznych, Darczyńców i Wolontariuszy;
 • organizowanie akcji promocyjnych i pomocowych.

Szukamy Wolontariusza, który:

 • będzie zaangażowany i kreatywny;
 • posiada zmysł organizacyjny;
 • ma wiedzę w zakresie: social media, grafiki, e-mail marketingu, content marketingu, video.
Image

Grupa IT

Grupa IT pozostaje na co dzień niewidoczna, jednak nasze wysiłki przekładają się na realną pomoc: wspieramy płynność i zwinność działania ludziom i organizacji, a nasze narzędzia służą bezpieczeństwu i dobrej komunikacji.

#JS #Java #PHP #UX #HTML #SCSS #Azure #Slack #GoogleWorkspace #Git #CRM #SEO #DevOps nie są Ci obce?

Dołącz!

Grupa HR

Główne aktywności:

 • prowadzenie rozmów rekrutujących z Kandydatami na Wolontariuszy
 • przekazanie informacji o formach działalności i możliwości zaangażowania w ramach Wolontariatu,
 • przekierowywanie Wolontariuszy z zewnątrz Stowarzyszenia do odpowiednich Grup i Zespołów
 • gromadzenie informacji i odnotowywane aktywności w zakresie współpracy z Wolontariuszem

Szukamy Wolontariusza, który:

 • lubi rozmawiać przez telefon i ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • jest obowiązkowy i dokładny
 • zna środowisko Google Workspace, a w szczególności Google Sheets

Grupa Fundraising

Główne aktywności:

 • dbanie na różne sposoby o to, byśmy mieli pieniądze na działalność
 • korespondencja z Darczyńcami
 • tworzenie komunikatów dla nich we współpracy z Marketingiem
 • budowanie relacji z biznesem

Jeśli:

 • nie boisz się prosić ludzi o pieniądze
 • umiesz pisać dobre teksty
 • łatwo nawiązujesz relacje
 • jesteś solidny i systematyczny
Image

Grupa Prawna

Główne aktywności:

 • obsługa prawna Stowarzyszenia;
 • pomoc prawna dla Podopiecznych.

Szukamy Wolontariusza, który:

 • ma prawnicze wykształcenie;
 • chce nieść pomoc dzieląc się swoją wiedzą.

Grupy Pomocowe

Jeśli chcesz być zaangażowany bezpośrednio w proces pomoc Podopiecznym, to poniższe Grupy są dla Ciebie.

Image

Koordynatorzy Pomocy

Masz umiejętności logistyczne, organizacyjne, łatwo podejmujesz decyzje? Koordynuj zdalnie pracę wolontariuszy pomagających kobietom lokalnie. Praca może być wykonywana zdalnie z dowolnego miejsca. Jest to bardzo ważne zadanie w naszym Stowarzyszeniu dzięki niemu proces pomocy Podopiecznej przebiega sprawnie i skutecznie.

Główne aktywności:

 • koordynowanie pomocy dla podopiecznych;
 • pośredniczenie między Wolontariuszami Lokalnymi a Specjalistami z różnych dziedzin.

 

Szukamy wolontariusza, który:

 • jest zorganizowany;
 • potrafi planować;
 • chce pomóc podopiecznym i ich rodzinom.

 

Image

Grupa Dyżurka

Główne aktywności:

 • dyżury w Telefonie Zaufania;
 • empatyczne słuchanie i udzielanie wsparcia psychicznego;
 • przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich grup pomocowych.

Szukamy Wolontariusza który jest komunikatywny, odporny psychicznie, empatyczny, umie pracować zespołowo.

Uwaga: rekrutujemy tylko osoby z Warszawy i okolic. Dyżurka znajduje się stacjonarnie w Warszawie i nie ma możliwości pracy zdalnej.

Image

Grupa Poród

Główne aktywności:

 • udzielanie porad i pomocy specjalistycznej okołoporodowej dla podopiecznych;
 • powiększanie wiedzy o ciąży i porodzie wśród Wolontariuszy pracujących z Podopiecznymi;
 • tworzenie bazy sprawdzonych Specjalistów okołoporodowych towarzyszenie przy porodzie.

Masz wiedzę i doświadczenie w specjalizacjach: położna, lekarz ginekolog, doula, psychoterapeuta okołoporodowy, doradca laktacyjny, fizjoterapeuta uroginekologiczny, lekarz rodzinny?

 

To nie dla Ciebie? Poznaj inne formy zaangażowania!